«ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ»

Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμας: Παναγιά μου Δέσποινα, έκανες το Θεὸ υιὸ ανθρώπου και τον άνθρωπο υιὸ Θεού, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον ποιητή του κόσμου.


Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμας
Εγινες Θεομήτωρ, ένωσες το νου με το Θεό, ένωσες το Θεὸ με τη σάρκα, έκανες το Θεὸ υιὸ ανθρώπου και τον άνθρωπο υιὸ Θεού, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον ποιητή του κόσμου.

Μας δίδαξες με έργα ότι το θεωρείν δεν προσγίνεται μόνο μὲ αίσθηση ή και λογισμὸ στοὺς πραγματικοὺς ανθρώπους (διότι τότε θα ήσαν λίγο μόνο καλύτεροι απὸ τα άλογα), αλλὰ πολὺ περισσότερο με τη κάθαρση του νου και τη μέθεξη της θείας χάριτος, κατὰ την οποία εντρυφούμε στα θεοειδή κάλλη όχι με λογισμούς, αλλὰ με άυλες ἐπαφές.
Έκαμες τους ανθρώπους ομοδίαιτους με τους αγγέλους, ή μάλλον αξίωσες και μεγαλύτερων βραβείων, αφού συνέλαβες απὸ το άγιο Πνεύμα θεανδρικὴ μορφὴ και την γέννησες παράδοξα και κατέστησες την ανθρώπινη φύση απορρήτως συμφυή και θα λέγαμε, ομόθεη με τη θεία φύση.
Ας φυλάττουμε επομένως τι προς το Θεὸ και προς αλλήλους ενότητα, που έχει εντυπωθεί σ’ εμάς απὸ το Θεὸ θείως, δια των δεσμών της αγάπης.
Ας βλέπουμε πάντοτε προς τον άνω γεννήτορα.
Ας υψώσουμε ανω πρὸς αυτὸν τη καρδία μας.
Ας παρατηρήσουμε το μέγα τούτο θέαμα, τη φύση μας να συνδιαιωνίζει αΰλως με το πυρ της Θεότητος, καί, αποβάλλοντας τους δερμάτινους χιτώνες, που έχουμε ενδυθεί απὸ τη παράβαση, ας σταθούμε σε αγία γη, αναδεικνύοντας ο καθένας μας τη δική του γη αγία δια της αρετής και της προς το Θεὸ σταθερής αφοσιώσεως, να φωτισθούμε και φωτιζόμενοι νὰ συνδιαιωνίσουμε σὲ δόξα της τρισήλιας Θεότητος που πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμὴ και προσκύνηση τώρα και στοὺς ατέλειωτους αιώνες. Αμὴν

Η λίστα ιστολογίων μου

Αν θέλετε να ενημερώνεστε βάλτε το δικό σας mail